кунак

 • 161Усерган — Самоназвание башк. Үҫәргән ; Мөйтән …

  Википедия

 • 162Фаджако — Данные водного реестра Фаджако адыг. Фаджэхъу Характеристика Длина 12 км Площадь бассейна 26 …

  Википедия

 • 163Чохрак — У этого термина существуют и другие значения, см. Чехрак. Чохрак Характеристика Длина 84 км Площадь бассейна 601 км² Бассейн Азовское море Бассейн рек Лаба → Кубань …

  Википедия

 • 164Шантацара — Данные водного реестра Шантацара абаз. ШанцӀара Характеристика Длина 12 км Площадь бассейна 67 …

  Википедия

 • 165Яшпетская волость — Страна  Ро …

  Википедия

 • 166Менедем —    • Menedēmus,          Μενέδημος,        1. философ и основатель эретрийской школы (Έρετριακοί, Eretrici), сын Клисфена, родом из города Эретрии на острове Эвбее. Будучи уже солдатом в Мегарах, он начал заниматься философией, затем отправился в …

  Реальный словарь классических древностей

 • 167Ачешбок — (балка Ачешбок) (адыг. Ачъэжъбэкъу) Характеристика Длина 14 км Площадь бассейна 94,2 км² Бассейн Азовское море Бассе …

  Википедия

 • 168Бескес — Данные водного реестра Бескес Характеристика Длина 29 км Площадь бассейна 128 км² Бассейн Азовское море Бассейн рек …

  Википедия

 • 169Блыб — Данные водного реестра Блыб Характеристика Длина 11 км Площадь бассейна 33,9 км² Бассейн Азовское море Бассейн рек …

  Википедия

 • 170Большой Чохрак — Данные водного реестра Большой Чохрак Характеристика Длина 40 км Площадь бассейна 94,9 км² Бассейн Азовское море Бассейн рек …

  Википедия

 • 171Бугунж — В 16 км от устья, по левому берегу реки впадает река Ачешбок Данные водного реестра Бугунж Характеристика Длина 27 км Площадь бассейна 236 км² Бассейн Азовское море …

  Википедия

 • 172Валерик (стихотворение) — У этого термина существуют и другие значения, см. Валерик. Валерик Я к вам пишу случайно, право …

  Википедия

 • 173ак — I. 1. Кар, сөт һәм акбур төсенә якын ачык төс 2. Чиста, керсез. күч. Эчкерсез, саф, гөнаһсыз 3. Чал ак сакаллы карт 4. Гражданнар сугышында большевикларга каршы булган ак офицер и. АКЛАР – Контрреволюционерлар, акгвардиячеләр, большевизм… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 174аш — I. 1. Ашарга яки эчәргә яраклы ашамлык, азык аш кашыгы 2. Беренчегә бирелә торган шулпалы азык 3. Ашау, азык кабул итү. Иртәнге , көндезге , кичке сүзләре белән килгәндә, билгеле бер ашау вакытын белдерә. Шул вакытларга билгеләп әзерләнгән… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 175балкалак — Кечкенә кашык, чәй кашыгы. БАЛ КАРАГЫ – Йонлач юан гәүдәле, саргылт кара бизәкле төнге күбәләк. БАЛ КОРТЫ – Элпәканатлылар отр. чәчәк нектарын эшкәртеп бал ясый торган бөҗәк; умарта корты. БАЛ КОЮ (КУЮ) – Эчемлек бал ачыту. БАЛ МӘҖЛЕСЕ – Хәмер,… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 176балкашык — Кечкенә кашык, чәй кашыгы. БАЛ КАРАГЫ – Йонлач юан гәүдәле, саргылт кара бизәкле төнге күбәләк. БАЛ КОРТЫ – Элпәканатлылар отр. чәчәк нектарын эшкәртеп бал ясый торган бөҗәк; умарта корты. БАЛ КОЮ (КУЮ) – Эчемлек бал ачыту. БАЛ МӘҖЛЕСЕ – Хәмер,… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 177бәлеш — I. Камыр тыш эченә бертөрле ашамлык салып мичтә пешерелгән кунак ашы. II. БӘЛЕШ – Кинәт барлыкка килгән ризасызлык, борчылу һ. б. ш. төсмер катнаш аптырауны белдерә Бәлеш! Кызым кайткан ич! …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 178будуар — Бай йорт хуҗабикәсенең кунак бүлмәсе …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 179гаип — с. иск. 1. Яшерен, билгесез 2. Көтелмәгән гаип кунак. ГАИП БУЛУ – Югалу, юкка чыгу, күздән югалу. ГАИП ИТҮ – Югалту …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 180җилкәләү — ҖИЛКӘЛӘП ЧЫГАРУ (ОЗАТУ) – Кыйнап, тупас рәв. куып чыгару кунак артык үзсенсә, җилкәләп озатырлар …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге